(?)

De Doelstelling

De vereniging heeft als doel eraan bij te dragen, de kleindierenteelt als cultuurbehoud,
vrijetijdsbesteding en zorg voor de dieren in stand te houden.

In het bijzonder van het instand houden en verbeteren van konijnen, cavia's en kleine knaagdieren.
Van de bestaande rassen maar ook het fokken van nieuwe rassen.

Deze raskenmerken (standaardeisen) zijn vastgelegd in een boekwerk,
hierin wordt het ideaalbeeld per ras duidelijk omschreven.
Speciaal opgeleide keurmeesters (cursus van minstens 11 jaar) beoordelen de rasdieren op de shows naar
de dan geldende raskenmerken.


Wij hopen dat deze informatie u inzicht geeft over de doelstelling van onze vereniging.